Sök
  • Tolk med Omsorg

Begreppet Integrations Tolk

Uppdaterad: 26 okt 2020

En Integrations tolk är en rådgivare, vars främsta uppgift är att redogöra olika situationer, på ett begripligt språk för alla berörda parter och hjälpa de med diverse ärenden. Vid ärenden med individen ska Integrations tolken tillämpa sin samhällskunskap och utgå från dokumentation som finns till hands i ärendet.


Integrations Tolk kommer till hands:

  1. När enbart översättning inte är tillräckligt, när man behöver både förklaring, rådgivning och hjälp att utföra ett ärende.

  2. När ett gemensamt språk är nödvändigt för att undvika missförstånd, felbeslut, felplaceringar och felbetalningar, som leder till mer komplicerade ärenden som tar mer tid att lösa.

  3. För individer som behöver stöd med integrering. Det gäller bland annat analfabeter och de som inte har vuxit upp i ett sådant välorganiserat och strukturerat samhälle som Sverige.


Språk: Swahili, Luganda, Lugisu, Engelska, Persiska och Franska

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla