OM OSS

Tolk med omsorg 
Så mycket mer än tolkning!

Vi är Tolk med omsorg, vi utför rådgivning-, översättning- och tolkningstjänster för integration


Våra medarbetare har flera års erfarenhet av att hjälpa migranter, asylsökande och nyanlända i det svenska samhället, särskilt utsatta kvinnor med invandrarbakgrund. Vi är inte enbart kunniga på språken vi erbjuder, vi vet även vad som krävs för att få en bra etablering i ett nytt samhälle med nya förhållningsregler. Vi har tillvägagångssätt som vägleder både analfabeter och personer som aldrig har opererat på en dator. Det kan vara svårt för en vardaglig svensk att sätta sig in i migranters situation, men vi kan erbjuda integration med omsorg för att våra medarbetare själva har erfarit vägen till etablering. Med egen erfarenhet kan vi enklare förstå vilket språk och vilka
metoder som ska användas för att nå ut till individerna. 

Vi underlättar integrationsprocessen för alla.