VÄLKOMMEN TILL TOLK OCH INTEGRATION MED OMSORG

Integration när den är som bäst 
Så mycket mer än tolkning!

Vi erbjuder tolk, integration och översättning service med omsorg, vi arbetar med allt praktiskt som underlättar integrationsresan för målgrupp och uppdragsgivare. Vi utför alternativa jobb som t.ex. Integrations Tolk, hjälpa nyanlända att bosätta sig, lära känna sin omgivning samt upphämtning på flygplats och vi har även tjänster som akut tolk och samhällsintroduktion på varierande språk. Vårt arbete ökar förståelsen mellan olika kulturer och bidrar till samspel. Tolk med omsorg underlättar integrationsprocessen för alla.

New%20Hires_edited.jpg
 
 

OM OSS

Tolk med omsorg 
Så mycket mer än tolkning!

Våra medarbetare har flera års erfarenhet av att hjälpa migranter, asylsökande och nyanlända i det svenska samhället, särskilt utsatta kvinnor med invandrarbakgrund. Vi är inte enbart kunniga på språken vi erbjuder, vi vet även vad som krävs för att få en bra etablering i ett nytt samhälle med nya förhållningsregler. Vi har tillvägagångssätt som vägleder både analfabeter och personer som aldrig har opererat på en dator. Det kan vara svårt för en vardaglig svensk att sätta sig in i migranters situation, men vi kan erbjuda integration med omsorg för att våra medarbetare själva har erfarit vägen till etablering. Med egen erfarenhet kan vi enklare förstå vilket språk och vilka
metoder som ska användas för att nå ut till individerna. 

Vi underlättar integrationsprocessen för alla.

 

FÖR MER INFORMATION

KONTAKTA OSS

Hardemogatan 1

0721887923

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn